Om oss

ViaStep er et forholdsvis ungt firma, som siden 1999 har rukket å opparbeide en stor og solid kundeportefølje.

Vårt gode omdømme kommer fra vår evne til å bygge nære kundeforhold som ikke bare fører til suksessfulle prosjekter, men som også gjør prosjektet til en hyggelig erfaring for oss og våre kunder.

Vi bygger vår virksomhet rundt engasjement, kreativitet og strategi, samt like deler lek og alvor. Vi har bred kompetanse på huset samt et godt fungerende nettverk av partnere.

Vi holder til i Surnadal på nordmøre og vårt kontor finner du i Næringshagen for Indre Nordmøre.

Størsteparten av våre kunder kommer fra Norge, men vi har også kunder i utlandet. Per i dag har vi kunder i USA, England, Sverige og Nederland.

Våre kunder sier:

I can’t express to you how much I appreciate your work on Dustin’s template. You were able to quickly design something that exceeded my expectations and the expectations of Dustin’s family. Your work provides a beautiful, professional, masculine, welcoming interface for friends and family. You’ve brought tears of joy and appreciation to many saddened hearts because your design captured the essence of Dustin.

A sincere thanks and much gratitude accompanies my thoughts with this message. If, for any reason, I can help you in the future on a personal or professional level, feel free to contact me.

Kindest regards,
Keith Rickles
Helena, Alabama, USA


Free Willy - Keiko Foundation vil med dette takke Viastep som har vært til uvurderlig støtte under Keiko`s tid i Norge. Dere har vist stor interesse og vilje til samarbeid. Viastep har under prosessen med utviklingen av vår hjemmeside www.savekeiko.no vist seg fra en svært profesjonell side med å løse alle de ønsker og problem som vi måtte ha. Free Willy - Keiko Foundation her i Norge vil i tiden fremover være aktiv og arbeider nå med idèer og tanker for videre arbeid i sjangeren dyreliv, natur og miljø. Samarbeidet med Viastep vil fortsette!
Tusen takk!

Frank Håvik, Free Willy - Keiko Foundation